Regulamin sklepu internetowego MARGUS

Data publikacji: 15-10-2018 Ostatnia zmiana: 06-11-2018

 1. I. Sklep MARGUS

  1. Sklep internetowy MARGUS dostępny pod adresem internetowym www.sklep.margus.pl, dalej oznaczany jako sklep MARGUS albo sklep internetowy, prowadzony jest przez osobę fizyczną Krystynę Kruś prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą:
   MARGUS Krystyna Kruś
   os. Jana III Sobieskiego 29c
   60-688 Poznań

   posiadającą numer NIP:9720856751, nr REGON: 301147121

   posiadającą rachunek bankowy w mBank nr rachunku:
   22 1140 2004 00003902 6320 7862

   Kontakt telefoniczny:
   +48 501 690 516

   Kontakt mailowy:
   [email protected]
   [email protected]

   Sprzedaż prowadzona jest także za pośrednictwem sklepu stacjonarnego:
   MARGUS
   os. Jana III Sobieskiego 27f
   60-688 Poznań

  2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na odległość za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.margus.pl Składając zamówienie w sklepie internetowym Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem sklepu i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłki towaru oraz wystawienia dowodu zakupu. Zawsze aktualnie obowiązującą wersję Regulaminu sklepu można znaleźć na stronie: www.sklep.margus.pl.
  3. Na wszystkie zakupione towary sklep internetowy www.sklep.margus.pl wystawia paragon, a w przypadku żądania Kupującego i oznaczenia go przy składaniu zamówienia wystawia fakturę VAT. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
  4. Warunkiem koniecznym do rejestracji w Sklepie internetowym www.sklep.margus.pl jest podanie prawdziwych danych. W przypadku podania nieprawdziwych danych, konto użytkownika po weryfikacji zostanie usunięte.
  5. Regulamin sklepu MARGUS stanowi dokument określający zasady sprzedaży w sklepie internetowym www.sklep.margus.pl.
 2. II. Składanie zamówień

  1. Zamówienia Kupujący może składać każdego dnia, przez 24 h/dobę za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.margus.pl.
  2. Czas realizacji zamówienia przez sklep internetowy liczony jest od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sklepu MARGUS.
  3. Sklep MARGUS zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego bez wcześniejszego uprzedzenia Kupującego, jednak taka zmiana cen towaru nie dotyczy już złożonych i przyjętych do realizacji zamówień przez Kupujących, tym samym Sklep MARGUS gwarantuje stałość ceny po złożeniu zamówienia przez Kupującego i dokonaniu przez niego wpłaty na rachunek bankowy lub przy wyborze przesyłki „za pobraniem”.
  4. Wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli w celu dokonania zakupu towaru przez Kupującego.
  5. Kupujący zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza danych osobowych, adresowych oraz kontaktowych. Nie będą realizowane zamówienia, których nie uda się potwierdzić lub formularze zamówienia nie będą prawidłowo wypełnione. Kupujący ma możliwość nie zakładania konta użytkownika w sklepie internetowym www.sklep.margus.pl, jednak wiąże się to z ograniczeniami systemu dotyczącymi możliwości dokonywania płatności i dostawy towaru.
  6. Kupującemu, którego zamówienie nie może być zrealizowane w całości, przysługuje prawo do rezygnacji z całego zamówienia.
  7. Wszystkie dane, które Kupujący podają na stronach internetowych www.sklep.margus.pl przy składaniu zamówień są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Podane dane przez Kupującego są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.margus.pl. Kupujący ma prawo do ich wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych z bazy danych sklepu internetowego www.sklep.margus.pl zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 3. III. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

  1. Każde poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznie wygenerowanej informacji (wiadomości) na podany w zamówieniu adres e-mail. Aby zapewnić Kupującemu maksimum bezpieczeństwa, po złożeniu zamówienia zostanie wysłany link potwierdzający zamówienie na adres mailowy podany przy rejestracji. Należy odebrać maila i kliknąć w podany w wiadomości link.
  2. W czasie 24h od złożonego zamówienia jest prowadzona wewnętrzna jego weryfikacja w przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie co do jego prawdziwości i rzetelności.
  3. Jeżeli w czasie 10 dni od dnia potwierdzenia zamówienia nie wpłyną na podany rachunek bankowy środki pieniężne, sklep MARGUS zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. W takim przypadku złożone zamówienie nie podlega dalszej realizacji chyba że inaczej Kupujący ustalił ze Sprzedawcą.
  4. Wszystkie zamówienia są realizowane przez sklep MARGUS według kolejności ich zgłoszeń. O przypadkach mogących mieć wpływ na realizacje zamówienia z opóźnieniem sklep MARGUS zawiadamia Kupującego indywidualnie za pośrednictwem maila.
 4. IV. Oferta

  1. Sklep internetowy MARGUS (zwany dalej także Sprzedawcą) prowadzi sprzedaż detaliczną produktów do prac rękodzielniczych np. decoupage, filcowanie, scrapbooking, techniki kartkowe, biżuteria, quilling, technika pergaminowa oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia od Kupujących przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony www.sklep.margus.pl.
  2. Wszystkie towary zaoferowane przez sklep internetowy www.sklep.margus.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
  3. Za moment zawarcia umowy uznaje się moment przyjęcia przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego oferty zakupu złożonej przez Kupującego. Podane ceny towarów na stronie sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT), ale nie zawierają kosztów transportu towaru do Kupującego (patrz V Wysyłka). Cena w sklepie MARGUS podana przy każdym towarze jest wiążąca dla stron w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego i potwierdzenia otrzymania zamówienia w związku z rozpoczęciem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
  4. Do każdego zrealizowanego zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.margus.pl, Sprzedawca wystawia paragon fiskalny lub na oznaczone żądanie podczas realizacji zamówienia fakturę VAT.
  5. Zamówiony towar dostarczany jest do Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub doświadczonej, wyspecjalizowanej w tego typu przesyłkach firmy kurierskiej, a wszystkie przesyłki są starannie zapakowane. Dokładamy starań, aby informacje zawarte na stronach sklepu MARGUS były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Zamieszczone wizerunki towarów mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów i mogą różnić się w szczegółach od oryginałów (np. odcień towaru) bez wpływu na jego/ich funkcjonalność.
  6. Zamieszczone na stronach sklepu MARGUS ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i są cenami brutto.
 5. V. Wysyłka

  1. Podane ceny towarów na stronie internetowej www.sklep.margus.pl. nie zawierają kosztów pakowania (zapakowania) i wysyłki do Kupującego.
  2. W przypadku towarów oznaczonych na stronie internetowej sklepu MARGUS "Darmowa dostawa" zastrzegamy sobie prawo podjęcia decyzji co do wyboru najbardziej dogodnego sposobu wysyłki do Kupującego.
  3. Dostarczenie zamówionych towarów odbywa się na poniższych zasadach:
   1. Przy każdym towarze podany jest jego status dostępności w czasie rzeczywistym. Sklep MARGUS zobowiązuje się do wysłania Kupującemu zamówionych towarów będących dostępnych w sklepie w chwili składania zamówienia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty wpływu kwoty pieniężnej zamówienia na rachunek bankowy sklepu MARGUS. W przypadku złożenia zamówienia z opcją płatności za pobraniem, czas realizacji zamówienia liczony jest od daty złożenia zamówienia przez Kupującego i jego weryfikacji dokonanej przez Sprzedawcę.
   2. Dla towarów niedostępnych w chwili realizacji zamówienia czas dostawy ustalany jest indywidualnie przez Sprzedawcę z Kupującym za pośrednictwem poczty mailowej.
   3. Sklep MARGUS zleca dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub kurierowi zgodnie z zadeklarowaną opcją przesyłki.
   4. Koszt wysyłki towaru jest uzależniony od jego wagi dla przesyłek wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Koszt wysyłki ustala Regulamin Poczty Polskiej S.A.

    Sklep MARGUS nie ponosi odpowiedzialności za realizację złożonego zamówienia w przypadku podania przez Kupującego błędnych danych albo niepełnych danych adresowych w formularzu zamówienia podczas jego składania. Ponowne wysłanie paczki możliwe jest po podaniu przez Kupującego prawidłowego adresu wysyłki towaru oraz zapłacie powtórnego kosztu wysyłki towaru do Kupującego. Występujące przypadki indywidualne ustalane są odrębnie pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. Dokumentem stwierdzającym wysłanie przesyłki jest dowód nadania przesyłki ze stemplem Poczty Polskiej S.A. lub list przewozowy pochodzący od kuriera. Reklamacje związane z dostarczaniem towarów składane są przez Sprzedawcę w regulaminach ustalonych zgodnie z Regulaminem Poczty Polskiej S.A. lub w terminie i na zasadach ustalonych przez regulaminy obowiązujące w firmach kurierskich w zależności od wyboru firmy kurierskiej.
   5. Regulamin Poczty Polskiej: http://poczta-polska.pl/pliki/Regulamin.pdf
 6. VI. Płatności

  Zapłata za towary odbywać się może według poniższych zasad:
  1. Przelewem na rachunek bankowy sklepu MARGUS prowadzony w mBank nr rachunku 22 1140 2004 00003902 6320 7862
  2. Za pobraniem według regulaminu Poczty Polskiej S.A.
  3. Transferem w systemie PayU
  4. Zapłata gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu.
  5. Kurierowi przy odbiorze przesyłki według regulaminu wybranej firmy kurierskiej.
 7. VII. Reklamacje i zwroty

  1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 02 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Kupujący będący konsumentem ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru.
  2. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kupującego do Sprzedającego przed jego upływem.
  3. Odsyłany towar nie może być uszkodzony, nie może nosić śladów użytkowania ani uszkodzeń, musi być kompletny (wraz z załączonymi akcesoriami i dokumentacją) i powinien być – w miarę możliwości – zwrócony w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca dopuszcza sytuację, w której Kupujący otworzy oryginalne opakowanie celem zapoznania się z jego zawartością.
  4. Zwracany towar należy przesłać na własny koszt w miarę możliwości w oryginalnym, nie zniszczonym opakowaniu na adres: MARGUS, os. Jana III Sobieskiego 27f; 60-688 Poznań wraz z kompletnymi danymi Kupującego i numerem zamówienia. Do takiej przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z podaniem numeru rachunku bankowego na jaki ma zostać zwrócona zapłata za przedmiot zamówienia. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. W przypadku jeżeli Kupujący nie otrzymał Faktury tylko paragon fiskalny jego oryginał jest niezbędny do przyjęcia zwrotu.
  5. Po otrzymaniu kompletnego i nieuszkodzonego towaru, zostanie niezwłocznie wystawiona i wysłana do Kupującego Faktura korygująca (oryginał i kopia) jeżeli Kupujący otrzymał wcześniej fakturę. Pieniądze za towar oraz koszty wysyłki towaru określone w piśmie Kupującego (zgodnie z pkt. 4) zostaną zwrócone w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy przez Kupującego w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki zwrotnej z czytelnie podpisaną kopią korekty Faktury VAT.
  6. Prawo zwrotu na powyższych zasadach przysługuje jedynie Klientowi mającemu status Konsumenta w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osobie fizycznej dokonującej czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Prawo zwrotu na powyższych zasadach nie obowiązuje również w przypadku zakupu towarów wyprodukowanych lub sprowadzanych na indywidualne zamówienie Kupującego.
  7. W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia w szczególności zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania, prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki od kuriera. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać rodzaj uszkodzenia, jaki był widoczny. Odpowiedni druk do wypełnienia posiada przy sobie kurier.
  8. O zaistniałej sytuacji prosimy niezwłocznie poinformować sklep internetowy www.sklep.margus.pl.
  9. Reklamacje jakościowe składać należy na piśmie na adres sklepu lub poprzez email na adres [email protected] Produkty znajdujące się w ofercie sklepu objęte są 24 miesięczną rękojmią.
  10. W przypadku przesyłki kurierskiej Kupujący ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera po odebraniu przesyłki tj. już po złożeniu podpisu na liście przewozowym i dokonaniu zapłaty w przypadku przesyłek płatnych „za pobraniem”. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem prosimy o spisanie protokołu wraz z Kurierem. Spisanie protokołu nie jest jednak niezbędne i nie jest równoznaczne z wygaśnięciem jakichkolwiek uprawnień Kupującego wynikających z przepisów prawa, w szczególności nie wyłącza uprawnienia do zgłoszenia roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową. Protokół taki należy traktować jako dokument jedynie pomocniczy, odzwierciedlający stan faktyczny w chwili odbioru przesyłki.
  11. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna  prosimy o pilny kontakt ze Sprzedawcą poprzez stronę internetową www.sklep.margus.pl.
  12. Kupujący będący konsumentem, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.) w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, jest uprawniony w terminie do 2 lat licząc od daty wydania towaru do żądania doprowadzenia tego towaru do zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłyby Kupującego w inny sposób zaspokojenia.
  13. Jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, Kupujący nie zawiadomi o tym sklepu internetowego, to traci uprawnienia wskazane powyżej. 
  14. Towar niezgodny z umową należy w bezpiecznym opakowaniu przesłać na koszt www.sklep.margus.pl za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej, którą wskaże www.sklep.margus.pl po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji drogą e-mailową lub za pośrednictwem operatora pocztowego (formularz *.doc *.pdf). Jeśli to możliwe prosimy o dostarczenie fotografii wady reklamowanego towaru. Towar należy wysłać postępując zgodnie z instrukcją otrzymaną za pośrednictwem maila.
  15. W przypadku, gdy żądanie Kupującego zostanie uznane, sklep MARGUS zobowiązuje się nieodpłatnie naprawić towar lub wymienić na nowy, a jeśli będzie to niemożliwe - zwrócić zapłaconą cenę zakupionego towaru.
  16. Do zachowania przez Klienta terminów opisanych powyżej wystarczy wysłanie do sklepu internetowego MARGUS zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed upływem tych terminów.
  17. W przypadku uznania żądania Kupującego za bezzasadne, Kupujący zgadza się na obciążenie kosztami przesyłki do sklepu i z powrotem do Kupującego.
  18. Sklep internetowy www.sklep.margus.pl jest zobowiązany powiadomić Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia. Jeśli w tym terminie MARGUS nie ustosunkuje się do reklamacji - oznacza to, że reklamacja została uznana.
  19. W przypadku sprzedaży innej niż sprzedaż konsumencka, przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego nie obowiązują, na co strona, inna niż konsument, wyraża zgodę.
  20. Sklep internetowy www.sklep.margus.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem lub na nasz koszt bez wcześniejszego uzgodnienia i wyrażenia zgody za pomocą poczty elektronicznej.
  21. Kupujący może zrezygnować z zamówienia jedynie telefonicznie pod numerem wskazanym w danych adresowych sklepu MARGUS.
  22. W przypadku zwrotu przesyłki wynikającej z błędnie podanego adresu przez Kupującego, Sklep MARGUS nie ponosi kosztów ponownej wysyłki i nie może być obciążany niedochowaniem terminu dostawy lub terminu wysyłki obowiązujących w niniejszym Regulaminie.
 8. VIII. Postanowienia końcowa

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, a także ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkty niebezpieczne (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10 czerwca 2002 r. (Dz. U. 2002, Nr 99, poz. 894).
  2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań zmierzających do polubownego rozwiązania wszelkich ewentualnie sporów wynikających z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu i zawartej umowy sprzedaży.
  3. Klient ma prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
  4. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy klientem sklepu a sklepem, istnieje możliwość polubownego jego rozwiązania dzięki prowadzonym przez Inspekcję Handlową mediacjom lub przez sąd polubowny działający przy wojewódzkim inspektoracie IH.
  5. Sklep MARGUS nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego www.sklep.margus.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd etc.) lub innych podobnych sytuacji od niego niezależnych.
  6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie sklepu internetowego pod adresem www.sklep.margus.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
  7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.